Hallie Jackson NOW Full Episode – Nov. 30 | NBC News NOW